As “paisaxes galegas” de Cezanne

Manuel Veiga Taboada. Cézanne non é un impresionista máis senón, como se sabe, o enlace coa pintura moderna, abstracta, que definiu o século XX. Cézanne foi o precursor do cubismo, aínda que unha boa parte dos seus cadros non se libra da mirada nostálxica coa que hoxe, inevitabelmente, e quizais tamén equivocadamente, observamos a pintura…

Julian Barnes e as trampas da memoria

Cando un pensa nun libro de suspense ou nun thriller, imaxina pistolas, persecucións, situacións trepidantes nas que a vida atravesa un fío de perigos. Mais en realidade, o que nos mantén apegados ás páxinas non son as accións senón a capacidade do escritor para implicarnos de tal xeito no que conta que esteamos ansiosos por pasar páxina…

Unha literatura creada contra o mercado

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Terceira carta da serie dirixida a Dolores Vilavedra. O crítico propón unha lectura franca sobre o mercado editorial en galego xusto cando se celebra o Día do Libro. Xesús González Gómez. A literatura galega (moderna) naceu –din– alá polos mediados do século XIX. Ora ben, nese momento, e por…

Manual de esquerdas para vivir ben sen petróleo

César Lorenzo Gil. Un futuro no que o petróleo é escaso e caro. Un colapso económico que obriga a cambios revolucionarios para poder sobrevivir. Un deseño social baseado na comunidade para converter a profunda crise en grande oportunidade de construír un mundo máis xusto. O libro do que hoxe falamos non é de ficción, é…

‘LP’, cando o cómico se pon serio

Lois Pérez é poeta e cómico. Ou ao revés. Tanto ten. Nel as dúas facetas de comunicación cos máis serven ás veces de múltiplo rostro (tráxico-melancólico/irónico-épico) co que presentarse ás veces de vasos comunicantes da expresión: é un verso un verso cando alguén o insire nun monólogo? É un conto igual de chistoso cando se coloca…