Chichi Campos e Lois Pereiro de festa no Primeiro de Maio

Chichi Campos e Lois Pereiro fixeron unha parella de irreverentes analistas da actualidade da década do 1980. Nesta reportaxe, Xosé Enrique Acuña recupera un cómic ao redor do Primeiro de Maio cheo de ironía e xenio. Xosé Enrique Acuña. Chichi Campos ten escrito máis do que se pensa ou sospeita. De feito, o seu era…

As “paisaxes galegas” de Cezanne

Manuel Veiga Taboada. Cézanne non é un impresionista máis senón, como se sabe, o enlace coa pintura moderna, abstracta, que definiu o século XX. Cézanne foi o precursor do cubismo, aínda que unha boa parte dos seus cadros non se libra da mirada nostálxica coa que hoxe, inevitabelmente, e quizais tamén equivocadamente, observamos a pintura…

Julian Barnes e as trampas da memoria

Cando un pensa nun libro de suspense ou nun thriller, imaxina pistolas, persecucións, situacións trepidantes nas que a vida atravesa un fío de perigos. Mais en realidade, o que nos mantén apegados ás páxinas non son as accións senón a capacidade do escritor para implicarnos de tal xeito no que conta que esteamos ansiosos por pasar páxina…

Unha literatura creada contra o mercado

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Terceira carta da serie dirixida a Dolores Vilavedra. O crítico propón unha lectura franca sobre o mercado editorial en galego xusto cando se celebra o Día do Libro. Xesús González Gómez. A literatura galega (moderna) naceu –din– alá polos mediados do século XIX. Ora ben, nese momento, e por…

Manual de esquerdas para vivir ben sen petróleo

César Lorenzo Gil. Un futuro no que o petróleo é escaso e caro. Un colapso económico que obriga a cambios revolucionarios para poder sobrevivir. Un deseño social baseado na comunidade para converter a profunda crise en grande oportunidade de construír un mundo máis xusto. O libro do que hoxe falamos non é de ficción, é…

‘LP’, cando o cómico se pon serio

Lois Pérez é poeta e cómico. Ou ao revés. Tanto ten. Nel as dúas facetas de comunicación cos máis serven ás veces de múltiplo rostro (tráxico-melancólico/irónico-épico) co que presentarse ás veces de vasos comunicantes da expresión: é un verso un verso cando alguén o insire nun monólogo? É un conto igual de chistoso cando se coloca…