As carencias da literatura galega

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Segunda carta a Dolores Vilavedra. Xesús González Gómez. Ao nacer sen o poder político e ao se desenvolver contra ese poder, a literatura galega “moderna” ficou marcada por unha serie de carencias. Unha destas carencias sería a falta dunha sólida tradición literaria. Non hai que esquecer que a…

A Transición vista polos de abaixo

O texto, inédito, que presentamos a continuación foi lido durante a presentación –en Vigo, na libraría Librouro, e en Ourense, en Torga– da novela Os xornalistas utópicos, de Manuel Veiga, publicada por Xerais. A Transición, vista cos ollos dun estudante galego en Madrid, ocupa o segundo capítulo –sesenta páxinas– desta obra que é tamén a máis…