Suso de Toro: “O meu proxecto literario está finalizado”

César Lorenzo Gil. Suso de Toro (Santiago, 1956) é un dos escritores en lingua galega máis influentes dos últimos trinta anos. É un dos poucos que crebou os muros de marxinación da literatura, coñecido e seguido polos lectores e cada vez máis recoñecido pola crítica, confesa nesta entrevista que Somnámbulos (Xerais), agora no andel de novidades,…

Venerando, un moinante do século XX

Xosé Luís Méndez Ferrín escribiu no 1971, para a revista Triunfo un artigo titulado “Los mercheros mal llamados quinquis”, que se leu con sorpresa tras o paso do escritor polas cadeas franquistas. Nese texto falábase tamén dos moinantes galegos. Agora, Xosé Enrique Acuña escribe do máis famoso deles. Xosé Enrique Acuña. “O Venerando”. Venerando Fernández…