Noticias do actor obreiro ‘Eumedre’

Xosé Enrique Acuña. Se dicimos que naceu como José Pérez Rodríguez, ninguén saberá de quen imos falar. E de lembralo polo alcume desde o que era coñecido, un simple Eumedre, tampouco moitos repararán no home do que agora queremos dar noticia. Mais se comezamos por ese Pérez Rodríguez diriamos que en 1902 naceu coruñés nun…

A literatura dos campos de concentración

Xesús González Gómez. É coñecida, e foi comentada de mil maneiras diferentes, a frase de Theodor W. Adorno “Non pode haber poesía despois de Auschwitz”. Moitos afirman que a poesía de Paul Celan é, precisamente, unha resposta a Adorno: curiosamente (?) a maioría dos que tal afirman son, mesmo denominándose de esquerdas e mesmo usando…

‘Hostal Norte’. De todo menos medo

Un rapaz marcha da casa familiar con cinco euros no peto. Por el seica espera un amigo que quedou en darlle traballo nun armacén. Para vivir, un hostal acabado nunha zona acabada da cidade. Dentro, uns personaxes misteriosos, estraños, detrás de cada porta. O protagonista non atopa o amigo, non ten traballo mais aí segue…

Juan Antonio Hormigón: “Valle-Inclán encheu a súa biografía de episodios fantásticos”

Xan Carballa. Os catro volumes biográficos que escribiu Juan Antonio Hormigón (Zaragoza, 1942) sobre Valle-Inclán son hoxe referencia necesaria e culminaron un traballo de esculca interminábel sobre o dramaturgo galego. Hormigón foi pioneiro na representación de Valle na España franquista. Esta entrevista publicouse orixinalmente en El País o 28 de novembro do 2008. Por fin saíron publicados…