‘Hostal Norte’. De todo menos medo

Un rapaz marcha da casa familiar con cinco euros no peto. Por el seica espera un amigo que quedou en darlle traballo nun armacén. Para vivir, un hostal acabado nunha zona acabada da cidade. Dentro, uns personaxes misteriosos, estraños, detrás de cada porta. O protagonista non atopa o amigo, non ten traballo mais aí segue…

Juan Antonio Hormigón: “Valle-Inclán encheu a súa biografía de episodios fantásticos”

Xan Carballa. Os catro volumes biográficos que escribiu Juan Antonio Hormigón (Zaragoza, 1942) sobre Valle-Inclán son hoxe referencia necesaria e culminaron un traballo de esculca interminábel sobre o dramaturgo galego. Hormigón foi pioneiro na representación de Valle na España franquista. Esta entrevista publicouse orixinalmente en El País o 28 de novembro do 2008. Por fin saíron publicados…