Dos pequenos relatos e do gran relato. Contar a historia da literatura quebequesa

Micheline Cambron. Non é moi fácil falar de historia literaria, no Quebec ou noutra parte, sen entrarmos no relato do proceso da súa constitución. Ora, paréceme, se a cuestión da historia literaria se impón hoxe con tanta forza, a culpa non é tanto dos obxectos novos –obras «encontradas», xéneros revalorizados, circunstancias editoriais tidas en conta–…