Os novos enciclopedistas europeos

Manuel Veiga Taboada. A pesar do seu innegábel empuxe, existe aínda un espazo no que a literatura norteamericana é incapaz de competir coa europea. En realidade, é un ámbito no que, por moitos anos, será imposíbel a comparación. Trátase da novela ancorada na historia mediante múltiplas e persoais raíces narrativas. Por suposto, non falamos de…

‘La la land’: para que vale investir en cultura

César Lorenzo Gil. Hai dúas semanas, Constantino Bértolo, editor do libro Cartas desde la revolución bolchevique, de Jacques Sadoul, publicado en castelán por Turner, afirmaba no excelente programa Biblioteca Pública, de Radio Nacional, conducido polo excelente Manuel Sollo, o seguinte: “Na batalla do imaxinario, na creación do que é necesario ter, o ideario comunista non gañou.…

‘O espello do mundo’. A Idade das Mulleres

Hai moitas novelas históricas que se establecen en dous planos temporais. A máis famosa (e interesante a día de hoxe malia estar descatalogada) é Xa vai o griffon no vento (1986), de Alfredo Conde. En moitas, os planos non son paralelos senón que se explican mutuamente, unha é a orixe do outro. Eis o caso d’O espello…