Eutanasia para o Día das Letras

Xesús González Gómez. Como todo o mundo sabe, e se non o sabe pode miralo na web da Real Academia Galega, en marzo de 1963 tres numerarios desta institución, Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, propuxeron nun escrito á Academia a instauración dun Día das Letras Galegas. O mes seguinte,…

A epopea de vender libros en Portugal

César Lorenzo Gil. Hai anos Xerais publicou Contra a morte das linguas. O caso do galego, de Miguel Moreira Barbeito, un ensaio sobre ecoloxía lingüística moi interesante que desafortunadamente pasou sen pena nin gloria no seu momento. Entre moitísimas cousas de valor, lembro como Moreira valorizaba o reintegracionismo polas súas achegas varias mais advertíao de que era…

‘Lémbrome’, cóctel da memoria

Eva Moreda. Xa falei aquí da certa fortuna que tivo entre nós nos últimos anos o xénero da creative non-fiction memorialística: memoria entendida non como autobiografía totalizadora senón como reconstrución parcial (centrada nunha época concreta, ou en determinado tipo de vivencias) da vida de un mesmo, empregando para iso algunhas técnicas tradicionalmente máis propias da…

Tripla ración de loanzas á literatura española

Xesús González Gómez. A longa cita que se reproduce podería servir como epígrafe para o divertimento que vai a continuación. Corresponde a un escrito de Manuel Rodríguez Rivero aparecido no suplemento «Babelia» (ou «Bobelia») do xornal madrileño El País o 15 de setembro do 2018. Rodríguez Rivero estaba a falar da última novela de Eduardo…