10. De cando Carlos Vilatuxe saíu derrotado polo documento en branco

César Lorenzo Gil. Primeira Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, que presenten unha única obra en lingua galega, conforme a normativa oficial. As obras deberán ser inéditas, non premiadas en ningún outro certame, nin publicadas ou rexistradas, total ou parcialmente. A orixinalidade da obra e a súa autoría xustificaranse mediante unha declaración responsable…

8. Onde Penélope Trinta case perde o avión por culpa do seu grupo de whatsapp favorito

César Lorenzo Gil. Quinta O xurado que decidirá o premio estará composto por cinco membros, escollidos entre persoas de recoñecido prestixio cultural e civil. O membro de maior idade do xurado exercerá como portavoz e o de menos anos, como secretario. O xurado elixirá a obra gañadora de entre os 30 orixinais que sexan seleccionados…

Listaxe de libros máis vendidos. 1ª quincena de agosto, 2020

Para confeccionar esta lista contamos coa colaboración da distribuidora Arnoia e das librarías do grupo Punto e Coma (Ourense e Carballo), Libraría Pedreira (Santiago) e Aira das Letras (Allariz). Iremos ampliando os establecementos colaboradores en futuras listaxes. Só se teñen en conta os títulos publicados cunha antigüidade menor de doce meses. Tamén reedicións, non reimpresións.…