Informe rápido sobre o Sant Jordi 2022

Xesús González Gómez. Para o día de Sant Jordi de hogano, as previsións tanto do Gremi de Llibreters como dos floristas eran moi optimistas, talvez demasiado. Había que contar cos elementos, eses contra os que, segundo Felipe II de España, non se pode loitar. E os elementos actuaron como sempre, é dicir, pola súa conta;…

Como se reparte o valor dun libro? O caso francés

Xesús González Gómez. A madrileña Trama editorial ten un catálogo moi coidado. Nese catálogo áchanse traducidos ao español libros de autores galegos (tres): O porco de pé, de Vicente Risco, Un ollo de vidro, de Castelao, e mais De como me encontré con el demonio en Vigo, unha selección de contos de Ánxel Fole: dos…

Baroja ante o espello. A visión de Sánchez-Ostiz

Xesús González Gómez. Collo na biblioteca do barrio Pío Baroja, a escena. Una biografía a contrapelo, de Miguel Sánchez-Ostiz, que é a versión corrixida e aumentada da que no 2006 publicara Espasa-Calpe. No curto prólogo, Sánchez-Ostiz informa sobre as vicisitudes (e desgrazas) desta edición de Espasa, boicoteada, case dende un principio, pola propia editorial… e…

Un falar sobre Emilio Lavandeira, o fotógrafo

Xosé Enrique Acuña. Ser era de Ortigueira, alí nacera no 1934, pero o seu foi ser de Compostela e exercer polas súas rúas oficios nos que se embarcou desde que nesta cidade asentara, vía familiar, nunha idade que tocaba facer a daquela obrigatoria e sacramental primeira comuñón. Bacharel dos do Instituto Xelmírez, co seu título…

Unha maleta chea de bos libros

Xesús González Gómez. Levo unhas cantas semanas relendo poemas e escritos varios de Charles Baudelaire: empecei por «obriga» e acabou, coma sempre, sendo un pracer a súa relectura. Relectura que ás veces me impide entrar con bo pé noutras lecturas: continúa a ser tan grande a «impresión» (máis ben choque emocional) que me produce a…

Un verán de lecturas

Eva Moreda. 4 de xullo Solenoid, de Mircea Cărtărescu, é o primeiro libro do verán: fíxome pensar, moitas veces, no Nembrot de José María Álvarez Pérez. Son novelas que, de xeito apresurado, se poderían cualificar de postmodernismo with a heart ou máis ben with roots. A medida que se vai lendo é inevitable pensar que…

David Rodríguez e a consolidación do ensaio galego

Manuel Veiga Taboada. Hai xa máis de dúas décadas que se fala dunha idade de ouro da poesía galega. A idea acrecentouse cos últimos premios, recibidos sobre todo por autoras. A narrativa ocupa un lugar á parte, medida máis polas vendas. Fálase de ambición, profundidade e linguaxe poética, ao mesmo tempo que se ditamina sobre…