‘Bucle’ vs ‘Esas flores vermellas’

No grupo C nesta terceira xornada asistimos ao duelo entre Marcos López e Sabela González sobre o tema: “Tempus fugit”. Esas flores vermellas Era unha idade rexa a que tiñas naqueles anos cando os acontecementos máis escuros abrochaban como flores vermellas.   Chegada a vellez precipítase o tempo no teu dormitorio voraz de enfermo. A…