‘Lémbrome’, cóctel da memoria

Eva Moreda. Xa falei aquí da certa fortuna que tivo entre nós nos últimos anos o xénero da creative non-fiction memorialística: memoria entendida non como autobiografía totalizadora senón como reconstrución parcial (centrada nunha época concreta, ou en determinado tipo de vivencias) da vida de un mesmo, empregando para iso algunhas técnicas tradicionalmente máis propias da…

‘A soidade do asasino’, duelo de fogueo

César Lorenzo Gil. Xerais publica na colección ‘Fóra de xogo’ a obra de teatro A soidade do asasino, de Carlos Reigosa. Non é habitual que nesta colección se publique teatro malia ser unha colección xuvenil e ser habitual que nos centros de ensino secundario se representen obras, moitas delas publicadas en series xuvenís. É dicir, ten…

‘Os fillos do lume’, un trato xusto

César Lorenzo Gil. Pedro Feixoo é un dos varios escritores en lingua galega que procura superar o nivel medio de vendas en cada unha das súas novelas. Ao contrario da maioría dos seus colegas, el consegue o seu obxectivo e conta cada publicación como un “éxito” comercial, relativizando este termo nun mercado cativo e marxinado…

‘Saturno tamén é Deus’: Na procura do terror

Eva Moreda. Sendo como son pouco frecuentes entre nós as reedicións de obras non canónicas, non estaría de máis que Saturno tamén é Deus, de Uxía Casal (Urco Editora, 2017) viñese precedido dun prólogo da autora ou da editora explicando as razóns polas que se decide reeditar estes relatos vinte anos despois da súa aparición…