Como gañar un “soldiño” coa poesía

Xesús González Gómez. Sabemos do artista (poeta, novelista, pintor, dramaturgo, músico, etc.) cando novo; sabemos tamén do artista coma canciño –talvez estes dous sexan os máis coñecidos, en certo xeito–; coñecemos o diario do artista seriamente enfermo; sábese tamén do artista coma saltimbanqui, do artista coma paradoxo. Baseándose en Paul Valéry, Theodor W. Adorno retratou,…

As ‘novelas dialogadas’ de Raúl Dans

Xesús González Gómez. Despois de reler dúas das dez novelas (policiais) da parella sueca Sjöwall & Wahlöö (lembremos que segundo Sjöwall, falecida este 2020, esta serie de novelas querían ser a crónica da traizón perpetrada pola socialdemocracia sueca contra a clase obreira do seu país), entro en diversas novelas galegas (tres, para sermos exactos) como…

Os romanistas e o nazismo (e II)

Xesús González Gómez. Se un fose determinista, talvez no seu momento, e mesmo hoxe, fuxiría de diversas das tendencias críticas (da literatura ou do «feito» literario) da modernidade e da posmodernidade; e non digamos das idioteces althusserianas, que dicía Cornelius Castioradis, sobre a «produción literaria». Tendencias que, sábese, a maioría teñen como referencia maior, en…

Os romanistas e o nazismo (I)

Xesús González Gómez. Despois de ler dun tirón Luna amarilla, novela do escritor vasco (en eusquera) Joxemari Iturralde, publicada pola editorial Pamiela en tradución do seu autor, que trata da guerra de Marrocos cando o desastre de Annual, e que contén «escenas» que se poden considerar gore, mais que son necesarias para explicar o que…

O enigma do crítico galego-arxentino Critias

Xesús González Gómez. En 1925, Baldomero Fernández Moreno daba ao prelo o seu libro de poemas Aldea española. Fernández Moreno (1886-1950) dérase a coñecer en 1915 co poemario Las iniciales del misal, aparecido nun momento en que na poesía arxentina aínda dominaba a retórica do modernismo e, segundo Adolfo Prieto, «impresionou polo seu ar despoxado,…