Sinais de James Joyce en Galicia con coda de Francisco Fernández del Riego

Xosé Enrique Acuña. Dándolle adeus ao centenario do Ulises, de James Joyce e a saudar o comezo do Ano Francisco Fernández del Riego, podemos lembrar un chisco de Joyce e outro pouco da súa tan celebrada novela. Breves e máis que concentradas noticias —por veces episódicas— que trasladan a morna recepción que en Galicia acadou…

Löwenthal le a Hamsun

Xesús González Gómez. Leo Löwenthal (1900-1993), sociólogo e filósofo alemán, descoñecido por estes lares, foi un dos fundadores da Escola de Frankfurt e como outros membros do Institut für Sozialforschung: Friedrich Pollock ou Franz Neumann, por citar só outros dous[1], pouco «referenciados» cando se fala da teoría crítica, malia que de Neuman publicouse en España…

O autobombo e Fernández Armesto

Xesús González Gómez. Polas mesmas datas en que escribía Felipe Fernández Armesto os dous artigos dos que falamos a semana pasada, publicábase en Lar a novela da súa autoría Xelo, o salvaxe. Lin esa noveleta hai moitos anos, a inicios dos setenta e xa non me lembro de nada, o que quere dicir que, cando…

Felipe Fernández Armesto e a ‘bombomanía’

Xesús González Gómez. O 15 de xullo de 1926, na primeira plana do xornal vigués El Pueblo Gallego, aparecía un artigo titulado: «A diñidá i-a crítica, o arte i-a política», asinado por Fernández Armesto –o futuro Augusto Assía, aquel que despois de fuxir en 1933 de Alemaña escapando dos nazis que lla tiñan xurada, publicou,…

Álvaro Cunqueiro reseña a Ángel Sevillano

Xesús González Gómez. Antes de 1936, nas páxinas de El Pueblo Gallego, Álvaro Cunqueiro publicou tres artigos co título «Poesía, craridade»: «Notas e leituras. Poesía, craridade» (10 de setembro de 1935), artigo no que falaba do libro de poemas El senyal, do poeta catalán Tomàs Garcés, a quen o escritor galego coñecera en maio de…

Andreu Nin comenta a Xoán Vicente Viqueira

Xesús González Gómez. Andreu Nin (1892-1937) foi non só un dos teóricos marxistas españois máis interesantes de antes de 1936. Non foi só un dos fundadores de Izquierda Comunista, grupello de marxistas trotskistas que se opuñan á política staliniana (lembremos que entre os homes deste grupo estaban os galegos Enrique Fernández Sendón –coñecido como L.…

O romanticismo na creación do nacionalismo español

DIARIO DE LECTURAS Xesús González Gómez. 26-27 de outubro.– En 1996, a Editorial Cátedra deu ao prelo un interesante libro de Philip W. Silver: Reinterpretación del romanticismo español: ruina y restitución. Segundo Silver, a súa indagación sobre o romanticismo español mostra: a) o romanticismo liberal uniuse a un centralismo político nacionalista para axudar a consolidar…

A lingua das lapelas dos libros (I)

No 1986, o autor analizaba a lingua que usaban as editoriais galegas para promover os libros que se publicaban. Xesús González Gómez. Dise, desde hai xa un tempo, que a narrativa galega está a atravesar unha crise que parece xa permanente. Sae un autor, ao que lle custou o inimaxinábel publicar, fáiselle unha recensión de…