Manifesto por un surrealismo científico

Colectivo RSU (Residuos Sólidos Umanos). 1. Os primeiros surrealistas xa eran socialistas e revolucionarios. 2. Non renegamos do realismo socialista, como tampouco de Vicente Risco, que vén ser o contrario. Ou, talvez non. 3. Empregamos o galego como se emprega a dinamita, con cariño e delicadeza. 4. Admiramos, a cada minuto, o noso mar, as…

Rouco Varela e as bragas encarnadas de Femen

Colectivo RSU (Residuos Sólidos Umanos). Hai algunhas semanas membros da RSU asistiron a unha presentación de Luzes e tomaron notas. Como a revista Luzes acaba de nacer, necesita definirse. O seu director, Manuel Rivas, ensaiou varias propostas, unha delas foi a de “situacionista”. Pero Luzes non é unha revista situacionista nin Rivas é un autor…