As diferenzas entre lectura e literatura

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Xesús González Gómez. Outro dos “elementos” que, din –e aquí Dolores Vilavedra non é a única defensora–, pode realizar o desexo de entrar en novos sectores sociais e gañar lectores é a famosa “novela popular” (con este termo refírome tanto á novela policial como á de ciencia ficción,…

O libro nos medios de comunicación xeneralistas

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Como se gañan lectores a través dos medios de comunicación? Algunhas verdades sobre a prensa xeneralista e os suplementos literarios na cuarta carta a Dolores Vilavedra. Xesús González Gómez. Visto o panorama, como gañar lectores entre os novos sectores sociais que están, por así dicilo, “españolizados”, ou a…

Unha literatura creada contra o mercado

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Terceira carta da serie dirixida a Dolores Vilavedra. O crítico propón unha lectura franca sobre o mercado editorial en galego xusto cando se celebra o Día do Libro. Xesús González Gómez. A literatura galega (moderna) naceu –din– alá polos mediados do século XIX. Ora ben, nese momento, e por…

As carencias da literatura galega

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Segunda carta a Dolores Vilavedra. Xesús González Gómez. Ao nacer sen o poder político e ao se desenvolver contra ese poder, a literatura galega “moderna” ficou marcada por unha serie de carencias. Unha destas carencias sería a falta dunha sólida tradición literaria. Non hai que esquecer que a…

Carta aberta a Dolores Vilavedra

Iniciamos a publicación dunha serie de cartas abertas co título “Para dialogarmos sobre problemas que nos preocupan”, invitación ao diálogo crítico sobre a situación actual das nosas letras. A primeira carta leva por título “Entrando en materia”. Xesús González Gómez. No número 200, outubro-novembro-decembro 2013, tomo LI, da revista Grial, entrega  que celebraba os cincuenta…