Libros personalizados, a fascinación da letra impresa

César Lorenzo Gil. A tradición conta que Dante Alighieri compuxo a Divina Comedia como homenaxe ao amor da súa vida, Beatrice, aínda que para os especialistas esta figura feminina seguramente era unha licenza poética do escritor toscano, unha estratexia simbólica para contar o mundo que quería contar. Máis claro, en cambio, está a relación de Lewis…

Sobre os libros de memorias con Sabino Torres ao fondo

Xesús González Gómez. A fins do século pasado puxéronse de moda os dietarios e as autobiografías de escritores e outras especies. Tan de moda, que mesmo mais dun comentarista chegou a afirmar que o dietario era o “xénero literario” da posmodernidade, superando a novela. Un escritor español (posmoderno el; stakhanovista el), autor duns dietarios ou…