8. Onde Penélope Trinta case perde o avión por culpa do seu grupo de whatsapp favorito

César Lorenzo Gil. Quinta O xurado que decidirá o premio estará composto por cinco membros, escollidos entre persoas de recoñecido prestixio cultural e civil. O membro de maior idade do xurado exercerá como portavoz e o de menos anos, como secretario. O xurado elixirá a obra gañadora de entre os 30 orixinais que sexan seleccionados…