Rexina Vega: “Deberían desaparecer todos os premios literarios”

César Lorenzo Gil. Escritora, investigadora e profesora da Universidade de Vigo, crítica e coordinadora da publicación literaria Protexta, Rexina Vega (Vigo, 1966) explica nesta entrevista a súa visión do presente das letras galegas. “Aviso aos mandaríns da literatura galega: de serguirdes así, acabaredes escarallando o invento”. Esta frase súa nas redes sociais foi coma un…

Suso de Toro: “O meu proxecto literario está finalizado”

César Lorenzo Gil. Suso de Toro (Santiago, 1956) é un dos escritores en lingua galega máis influentes dos últimos trinta anos. É un dos poucos que crebou os muros de marxinación da literatura, coñecido e seguido polos lectores e cada vez máis recoñecido pola crítica, confesa nesta entrevista que Somnámbulos (Xerais), agora no andel de novidades,…