Otero e a cerna do romantismo europeo

Otero Pedrayo ensaísta (VII) Xesús González Gómez. En “Ramón, príncipe de Aquitania”, Carvalho Calero di que talvez sorprenda a afirmación de que “Otero posee escelentes condicións de crítico literario”. Esa sorpresa, continua a dicirnos o historiador da nosa literatura, vén dada, ou pode vir dada, “por prólogos indulxentes, artigos garimosos consagrados a libros sen importancia”,…

A paisaxe como ser vivo

Otero Pedrayo ensaísta (VI) Xesús González Gómez. Xa dixemos varias veces ao longo destas liñas que os ensaios de Otero entrecruzábanse, entrelazábanse, entretecíanse entre si. O exemplo “maior” sería os ensaios sobre a paisaxe e a aldea. O lector pode ter ás veces a impresión de que uns (os ensaios sobre a paisaxe) e outros…

Problemas e acertos do mito do celtismo

Otero Pedrayo ensaísta (III) Xesús González Gómez. Se en libro, ou en folleto, apareceron poucos ensaios de Otero, en revistas como Nós e, despois de 1936, na “Colección Grial” e en Grial, maiormente, apareceron un bo número deles. En 1983, Carlos Baliñas preparou, como avanzamos atrás, un tomo de Ensaios, volume II das obras selectas…

O destilador da esencia da cultura galega

Otero Pedrayo ensaísta (II) Xesús González Gómez. En Lembranza de Goethe, publicado en folleto por Nós en 1932 co gallo do centenario do pasamento do escritor alemán[1], Otero escribe: “Acusarédesme[2], probablemente con razón, de non facer unha conferencia sobre a obra de Goethe senón de trazar con unha lista de nomes e feitos, o devir…

Un romántico en Trasalba

Otero Pedrayo ensaísta (I) O ensayo. Forma natural do pensamento filosófico galego. Destemido, novo, preciso. R. Otero, “Esquemas” (A nosa terra, nº 228, 1-IX- 1926) Xesús González Gómez. Nun traballiño aparecido nesta mesma web hai uns meses no que se reivindicaba a obra de Otero Pedrayo, definimos a este como romántico. Non imos agora, a…

Dous libros premiados inxustamente esquecidos

DIÁLOGOS CRÍTICOS (VII). Xesús González Gómez. Os dous amigos pasean por Barcelona mentres van comentando libros narrativos galegos que leron este verán. Amigo 2: Quedan moitas? Amigo 1:Tres ou catro, aínda que un dos libros de que che quero falar non é unha novela nin tampouco unha lectura deste verán, senón unha relectura. 2: De…

‘A utilidade do inútil’, por que si debes ir por Letras digan o que digan teus pais

César Lorenzo Gil. Kalandraka e a súa filial Faktoría K de Libros están a converter o seu recente catálogo de ensaio nunha especie de mostraria de xoiaría: poucos títulos pero moi sinalados, imprescindibles obras para mellor entender o noso mundo. Logo de A cidade dos nenos, de Francesco Tonucci, e Cuestionando a economía, conversas de David Barsamian…