Álvaro Cunqueiro reseña a Ángel Sevillano

Xesús González Gómez. Antes de 1936, nas páxinas de El Pueblo Gallego, Álvaro Cunqueiro publicou tres artigos co título «Poesía, craridade»: «Notas e leituras. Poesía, craridade» (10 de setembro de 1935), artigo no que falaba do libro de poemas El senyal, do poeta catalán Tomàs Garcés, a quen o escritor galego coñecera en maio de…

O antifascismo temperán de Otero Pedrayo

Xesús González Gómez. Non é descubrir ningún mediterráneo afirmar que Ramón Otero Pedrayo era un home fondamente relixioso, conservador, etc. Mais, como en todo, nas ideoloxías tamén existen graos. Moitos conservadores, como demasiados liberais, por non afirmarmos que case a totalidade, entregáronse atados de pés e mans aos diversos fascismos que pulularon por Europa nos…

Informes sobre o futuro do galego no tempo en que morreu Franco

DIARIO DE LECTURAS Xesús González Gómez. Mais o enfrontamento que se deu entre Costa Clavell e Alonso Montero nunca foi «directo» por parte deste último que, de seguro, coñecía o ataque do primeiro nas páxinas do vespertino Tele/Expres. Enfrontamento que tería continuación (pública) meses máis tarde no semanario Destino. No número 1.990, correspondente á semana…

Música e exilio en Galicia (e II)

Eva Moreda. Aínda que caiamos máis na anécdota e no tanxencial que na historia da música galega propiamente dita, convén lembrar, como facemos nesta segunda entrega, os achegamentos dalgúns compositores exilados non galegos á nosa tradición musical e literaria e, nalgún caso, aos nosos exilados. Xa falei na entrega anterior da relación de Enrique Casal…

Música e exilio en Galicia (I)

Eva Moreda. Non é a música o primeiro que nos adoita vir ao miolo cando pensamos no exilio do 39; fálase, é certo, do lucense Jesús Bal y Gay (1905-1993) e mesmo se interpreta e se escoita, ás veces, a súa música. Pouco máis. De Bal y Gay adóitase dicir que é a voz galega…

Dez anos ao servizo do franco-falanxismo: Fragmentos

ÁLVARO CUNQUEIRO, FRANQUISTA (e III) Xesús González Gómez. Al traspaso de los siglos Levantemos, como podamos, nuestro Imperio, nuestra leyenda dorada. […] Decir Imperio no es decir –ahora saco del fuego sobre las fronteras y marcos como lanzas, sino «arte mayor y alegre de hacer las cosas», manera también y éstas son palabras españolas de…

A retórica falanxista de Cunqueiro

ÁLVARO CUNQUEIRO, FRANQUISTA (II) Xesús González Gómez. Como escribimos liñas atrás, o primeiro artigo que Cunqueiro publica en Era Azul non é, aínda, un artigo inzado de retórica falanxista senón doutra retórica, a nacional-catolicista. Ora, Cunqueiro aprende rápido, asimila facilmente estilos alleos (que co tempo conseguirá facelos propios ao reviralos e, digámolo así, transgredilos incorporándoos…

Álvaro Cunqueiro, franquista (I)

Xesús González Gómez. O 28 de xuño de 1936 votábase en Galicia: había que aprobar o Estatuto que convertía o país nunha comunidade autónoma dentro da República española. O gran xornal galego daquel tempo, El Pueblo Gallego, de Vigo, entregado á aprobación do Estatuto, chamou a escribir nas súas páxinas as mellores e máis coñecidas…