Definindo a intelectual nacional-popular

Otero Pedrayo ensaísta (V) Xesús González Gómez. Otero Pedrayo, nos seus ensaios sobre a aldea, nos seus ensaios históricos “predica” a favor da aldea, da conservación da aldea, que para el é a conservación, e o rexurdimento, de Galicia. Mais conservación e rexurdimento non significa para o de Trasalba un estancamento no pasado senón a…

Otero Pedrayo: Recreación da idea e da materia de Galicia

NOVA REIVINDICACIÓN DE OTERO PEDRAYO (e 4). Xesús González Gómez. Despois do escrito nas anteriores entregas desta nova reivindicación de Otero Pedrayo, pódese afirmar que a ollada sobre Compostela que bota en O espello no serán o de Trasalba é unha ollada pasaísta ou arcaica? Evidentemente, acho que fica demostrado que non é unha ollada…

Unha visión galega da Guerra do 36 (I)

Publicamos a primeira das dúas partes desta análise sobre as peculiaridades da Guerra do 36 en territorio galego. Por que triunfou tan rápido o golpe de Estado de xullo? Que papel xogou a aprobación do Estatuto na propia confabulación feixista? Manuel Veiga Taboada. Galiza sumouse, desde hai algún tempo, e sobre todo no período do…

Pasar o outono demográfico no rural galego

César Lorenzo Gil. Galicia é unha das rexións de Europa con menor taxa de natalidade e de reposición demográfica. É o que se coñece na estatística como o outono demográfico, unha complicada situación social cuxo remedio quizais xa nin sequera estea nas mans dos propios galegos. Esa crise de poboación nótase especialmente no medio rural.…