17. No que se explica o Factor DFW

César Lorenzo Gil. As mulleres gardaron un segundo de dó. Gemma continuou. —Según los estudios del Instituto Armand Ferill de París (y los franceses saben mucho de esto, creedme), los libros que se presentan a concursos literarios son sistemáticamente maltratados por los miembros de los jurados que deberían leerlos pero que no suelen pasar de…

10. De cando Carlos Vilatuxe saíu derrotado polo documento en branco

César Lorenzo Gil. Primeira Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, que presenten unha única obra en lingua galega, conforme a normativa oficial. As obras deberán ser inéditas, non premiadas en ningún outro certame, nin publicadas ou rexistradas, total ou parcialmente. A orixinalidade da obra e a súa autoría xustificaranse mediante unha declaración responsable…