Libros que se volveron películas. Exemplos recentes

César Lorenzo Gil. O libro, malia as profecías sobre a súa desaparición, vive bos tempos. Ou non demasiado malos. Aínda que as vendas baixaron a respecto das cifras de primeiros de século, no panorama próximo a nós existe unha variedade de propostas: autores, xéneros, formatos, selos editoriais, universos creativos, obsesións, ámbitos de interese… que non…

Julian Barnes e as trampas da memoria

Cando un pensa nun libro de suspense ou nun thriller, imaxina pistolas, persecucións, situacións trepidantes nas que a vida atravesa un fío de perigos. Mais en realidade, o que nos mantén apegados ás páxinas non son as accións senón a capacidade do escritor para implicarnos de tal xeito no que conta que esteamos ansiosos por pasar páxina…