Diálogos críticos. Primeiro acto

O autor repasa algunhas obras galegas premiadas recentemente cun método diferente de crítica literaria: os diálogos. Velaquí o primeiro acto da conversa, unha introdución e exposición do método crítico empregado. Xesús González Gómez. Setembro, 2015. Dous vellos amigos encóntranse, como cada ano, despois das vacacións. Logo de se abrazaren en silencio e comentaren vicisitudes familiares,…