Hai que suprimir os premios literarios? Unha enquisa francesa de 1950 (1)

Xesús González Gómez. En xaneiro de 1950, no número 7 da revista Empédocle, fundada por René Char e Albert Camus, e dirixida por Jean Vigne (e en cuxo comité de redacción, ademais dos fundadores e o director, estaban Guido Meister e Albert Béguin), revista que de abril de 1949 a xullo-agosto de 1950 –ano e…