As boas críticas non fan bos libros

Xesús González Gómez. En revistas, en suplementos literarios de xornais, en programas radiofónicos ou televisivos culturais (se neste formato os houber), por non mencionarmos os blogs dedicados á literatura, vemos –lemos ou oímos– como se loan (até o punto de case facer imprescindíbel a súa lectura) libros escritos por autores contemporáneos que, unha vez comprados…

O libro nos medios de comunicación xeneralistas

PARA DIALOGARMOS SOBRE PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. Como se gañan lectores a través dos medios de comunicación? Algunhas verdades sobre a prensa xeneralista e os suplementos literarios na cuarta carta a Dolores Vilavedra. Xesús González Gómez. Visto o panorama, como gañar lectores entre os novos sectores sociais que están, por así dicilo, “españolizados”, ou a…