Novelas con política, novelas políticas. Apuntamentos para un ensaio (III)

Xesús González Gómez. A simple introdución nunha novela (e en calquera outro xénero, en calquera outra arte, non só na escrita) de “contidos políticos”, como penso que demostramos en parte, non converte unha novela nunha novela política, como a mera introdución nunha obra de “contidos” destrutores”, ou de estruturas narrativas ou lingüísticas alternativas, non modifican…