Xogos literarios e cinematográficos

DIARIO DE LECTURAS Xesús González Gómez. 6/7 de decembro.– Este ano a revista Serra d’or (revista mensual publicada polos monxes de Montserrat e que durante o franquismo foi algo así como unha Frente Popular cultural catalá) outorgou o seu premio de novela –cada ano, desde 1967 concede os premios Critica Serra d’or de novela, conto…

A música das primeiras páxinas

Oberturas literarias (e 2) Xesús González Gómez. Curiosamente, poucas novelas galegas teñen unha obertura máis ou menos operística. Unha delas, na que o inicio operístico é máis patente, e O enxoval da noiva, de Vítor Freixanes (Galaxia): “¡Tempo de Entroido! ¿Xa en Roma se anuncia o carnaval! Unha máscara trouleira, toda vestida de colorado, axóuxeres…

Eloxio do vagamundar

César Lorenzo Gil. De camiños, viaxeiros e camiñantes (Galaxia) é un ensaio de Santiago Lamas e Alfonso Mato que gañou o Premio Ramón Piñeiro no 2015. Seguindo o fío do libro Pelerinaxes, de Ramón Otero Pedrayo, crónica dunha peregrinación real que el mesmo, Vicente Risco e mais Xosé Ramón Fernández Oxea Ben-Cho-Shey fixeron entre Ourense e Santo André de…

Otero ensaísta (IX: entrega final)

Xesús González Gómez. Máis dun lector, se leu todo o que se dixo ao longo destas “páxinas”, é dicir, se non esgotaron a súa paciencia, pode pensar que o que fixemos foi “forzar” o pensamento, os escritos de Ramón Otero Pedrayo para abeiralo á, digamos, nosa ideoloxía. Acho, en verdade, que tal cousa non se…

Baudelaire nos ollos de Otero Pedrayo

Otero Pedrayo ensaísta (VIII) Xesús González Gómez. De 1950 até o seu pasamento en 1976 viron lume diversos ensaios de Otero, maiormente en Grial, mais de todos eses salientamos, pola súa calidade e as súas características os tres mencionados nas últimas liñas da anterior entrega. Do ensaio Baudelaire, que apareceu en Grial en dúas entregas:…

A paisaxe como ser vivo

Otero Pedrayo ensaísta (VI) Xesús González Gómez. Xa dixemos varias veces ao longo destas liñas que os ensaios de Otero entrecruzábanse, entrelazábanse, entretecíanse entre si. O exemplo “maior” sería os ensaios sobre a paisaxe e a aldea. O lector pode ter ás veces a impresión de que uns (os ensaios sobre a paisaxe) e outros…

Definindo a intelectual nacional-popular

Otero Pedrayo ensaísta (V) Xesús González Gómez. Otero Pedrayo, nos seus ensaios sobre a aldea, nos seus ensaios históricos “predica” a favor da aldea, da conservación da aldea, que para el é a conservación, e o rexurdimento, de Galicia. Mais conservación e rexurdimento non significa para o de Trasalba un estancamento no pasado senón a…

O capitalismo e a fin da aldea galega

Otero Pedrayo ensaísta (IV) Xesús González Gómez. Carlos Baliñas, a partir do anuncio do I tomo de Ensaios de Otero Pedrayo que debía publicar a editorial Nós en tempo republicano, argalla a división do volume que entregou en 1983, que queda da seguinte maneira. I. Historia, no que se recollen “Ensaio encol do tempo de…

Problemas e acertos do mito do celtismo

Otero Pedrayo ensaísta (III) Xesús González Gómez. Se en libro, ou en folleto, apareceron poucos ensaios de Otero, en revistas como Nós e, despois de 1936, na “Colección Grial” e en Grial, maiormente, apareceron un bo número deles. En 1983, Carlos Baliñas preparou, como avanzamos atrás, un tomo de Ensaios, volume II das obras selectas…