O antifascismo temperán de Otero Pedrayo

Xesús González Gómez. Non é descubrir ningún mediterráneo afirmar que Ramón Otero Pedrayo era un home fondamente relixioso, conservador, etc. Mais, como en todo, nas ideoloxías tamén existen graos. Moitos conservadores, como demasiados liberais, por non afirmarmos que case a totalidade, entregáronse atados de pés e mans aos diversos fascismos que pulularon por Europa nos…

A arte, unha proposta para a fraternidade

Otero Pedrayo ensaísta (VIII bis). Un descanso Xesús González Gómez. Este verán, nunha das miñas pescudas por librarías de vello, atopei e comprei, por un prezo case que ridículo, a versión española, de 1902, de Que é a arte?, de León Tolstoi, publicado pola Editorial Maucci en versión de Augusto Riera. Un libro difícil de…

Otero e a cerna do romantismo europeo

Otero Pedrayo ensaísta (VII) Xesús González Gómez. En “Ramón, príncipe de Aquitania”, Carvalho Calero di que talvez sorprenda a afirmación de que “Otero posee escelentes condicións de crítico literario”. Esa sorpresa, continua a dicirnos o historiador da nosa literatura, vén dada, ou pode vir dada, “por prólogos indulxentes, artigos garimosos consagrados a libros sen importancia”,…

O destilador da esencia da cultura galega

Otero Pedrayo ensaísta (II) Xesús González Gómez. En Lembranza de Goethe, publicado en folleto por Nós en 1932 co gallo do centenario do pasamento do escritor alemán[1], Otero escribe: “Acusarédesme[2], probablemente con razón, de non facer unha conferencia sobre a obra de Goethe senón de trazar con unha lista de nomes e feitos, o devir…

Un romántico en Trasalba

Otero Pedrayo ensaísta (I) O ensayo. Forma natural do pensamento filosófico galego. Destemido, novo, preciso. R. Otero, “Esquemas” (A nosa terra, nº 228, 1-IX- 1926) Xesús González Gómez. Nun traballiño aparecido nesta mesma web hai uns meses no que se reivindicaba a obra de Otero Pedrayo, definimos a este como romántico. Non imos agora, a…

Otero Pedrayo: Recreación da idea e da materia de Galicia

NOVA REIVINDICACIÓN DE OTERO PEDRAYO (e 4). Xesús González Gómez. Despois do escrito nas anteriores entregas desta nova reivindicación de Otero Pedrayo, pódese afirmar que a ollada sobre Compostela que bota en O espello no serán o de Trasalba é unha ollada pasaísta ou arcaica? Evidentemente, acho que fica demostrado que non é unha ollada…