Otero e a cerna do romantismo europeo

Otero Pedrayo ensaísta (VII) Xesús González Gómez. En “Ramón, príncipe de Aquitania”, Carvalho Calero di que talvez sorprenda a afirmación de que “Otero posee escelentes condicións de crítico literario”. Esa sorpresa, continua a dicirnos o historiador da nosa literatura, vén dada, ou pode vir dada, “por prólogos indulxentes, artigos garimosos consagrados a libros sen importancia”,…

Definindo a intelectual nacional-popular

Otero Pedrayo ensaísta (V) Xesús González Gómez. Otero Pedrayo, nos seus ensaios sobre a aldea, nos seus ensaios históricos “predica” a favor da aldea, da conservación da aldea, que para el é a conservación, e o rexurdimento, de Galicia. Mais conservación e rexurdimento non significa para o de Trasalba un estancamento no pasado senón a…

Otero Pedrayo: Recreación da idea e da materia de Galicia

NOVA REIVINDICACIÓN DE OTERO PEDRAYO (e 4). Xesús González Gómez. Despois do escrito nas anteriores entregas desta nova reivindicación de Otero Pedrayo, pódese afirmar que a ollada sobre Compostela que bota en O espello no serán o de Trasalba é unha ollada pasaísta ou arcaica? Evidentemente, acho que fica demostrado que non é unha ollada…

Nova reivindicación de Otero Pedrayo: ‘Fra Vernero’

O autor inicia unha serie na que actualiza a recomendación da lectura das obras de Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-1976). Un bo xeito de ir facendo boca aos actos de recordo do seu 40º cabodano e introducir o debate sobre a vixencia dunha das figuras chave do galeguismo do século XX. Xesús González Gómez. Nunha…

Fragmentos do diario de Xoán-Manuel Casado

Edición de Xesús González Gómez. PRESENTACIÓN De 1980 a 1986, Xoán-Manuel Casado (1949-2002), pasou case como un lóstrego pola nosa literatura. Eses anos publicou tres libros de poesía: Os preludios (1980), O libro de Caldelas (1982, Premio da Crítica española) e Antigo Futuro (1986). Dúas novelas: O Inverno do lobo (1985, Premio Blanco Amor) e…