Doce libros do 2014 que paga a pena ler no 2015

César Lorenzo Gil. De entre todo o publicado no ano pasado haberá obras que acaben esquecidas antes do que os seus editores e autores quererían, outras que vivan algo máis no tempo mercé a recomendacións alleas e unhas poucas que pasarán á historia da boa literatura. Para os doce meses do 2015 velaí unha proposta…

Suso de Toro: “O meu proxecto literario está finalizado”

César Lorenzo Gil. Suso de Toro (Santiago, 1956) é un dos escritores en lingua galega máis influentes dos últimos trinta anos. É un dos poucos que crebou os muros de marxinación da literatura, coñecido e seguido polos lectores e cada vez máis recoñecido pola crítica, confesa nesta entrevista que Somnámbulos (Xerais), agora no andel de novidades,…